Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1)      Tímto udělujete souhlas společnosti Inob spol s r.o., se sídlem M.R.Štefánika 441, IČ 45538131, DIČ CZ45538131, e-mail: inob@inob.cz, tel: 774681222 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, Fakturační adresu, telefonní číslo. Pokud nakupujete na firmu zpracováváme IČ a DIČ firmy.

2)      Jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a fakturační adresa budou zpracovány za účelem:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy, zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom Vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.
 • vedení účetnictvíJ ste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketingové nabídky.
 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
 • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
 • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů.
 • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Cookies:  Při procházení webu www.ok-levne.cz  zaznamenáváme vaši IP adresu, délku pobytu na stránce a odkud přicházíte. Cookies jsou použity pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek (díky tomu vám můžu nabídnout lepší služby). Cookies na  cílování reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.  Cookies můžete na svém počítači zakázat.

 Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu :

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
 • po dobu, po kterou je Inob spol s r.o. povinna jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Inob spol s r.o. jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání                  

3)      Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

4)      S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: inob@inob.cz Případně nás kdykoli kontaktujte na telefonním čísle 774 681 222 Rádi Vám pomůžeme.

5)      Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6)      Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům:

Za účelem zpracování účetnictví :

obchodní firma:          Radoslava Hynková

sídlo:   56401 Žamberk, Březinova 845

IČO:   62037200

Za účelem doručení objednávky:

Přepravním společnostem, které si zvolíte v objednávkovém formuláři.

7)      Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

-          na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

-          na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

-          na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

-          na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

-          na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

8)      V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

Certifikované obchodní podmínky dTest
Certifikované obchodní podmínky dTest