RV Systém® (pro revizní šachty)

Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 95°C. Základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.

Výběru neodpovídá žádná položka.

Certifikované obchodní podmínky dTest
Certifikované obchodní podmínky dTest